لابراتور تخصصي ساخت دندان صدف زنجان با توجه به سوابق کاري،علمي و تحقيقي خود و نيز استفاده از دوره هاي آموزشي مناسب و بروز دنيا توانسته است نظر بسياري از پزشکان با انواع سلايق را از چند شهر مختلف جلب کند و خدمات خود را به نحو احسن و مطلوب ارائه نمايد.

خدمات اين لابراتور شامل انواع پروتزهاي ثابت :
  • shulderpfm-pfm
  • mrc-implant
  • zirconium
  • impress

پروتز هاي متحرک :

  • full denture
  • flexible
  • chrome cobalt
  • انواع attachments بر پايه implant

 مي باشد.

 ساخت موارد فوق با متد و روش اختصاصي و با تیم مجرب انجام میشود
21
تیر1390
توسط : بني جبار
تصاویر