(درporcelain fuse to metal   استفاده از یک نوع سیستم پودر هر چند که خوب و معروف )
این اطمینان را به شما میدهیم که جوابگوی کارهای حساسی چون زیبایی ، کاراکتریزیشن و.....  نخواهد بود چرا که هرشرکت صاحب سیستمی
با ادعای تطابق  با شید Classic و 3D master محصولات خود را ارائه میدهد که در حقیقت  تشابهی بیش نیست  از این رو این لابراتوار از چهارنوع سیستم
پودر سرامیک بهره میبرد تا جهت تطابق رنگی به نسبت شید رنگی و یا تفاوتهای تغییرات رنگی در سنین مختلف رضایت پزشکان وبیماران را جلب کند
این سیستمها عبارتند از:
Carat            Ecoline       :1
Ivoclar          Inline          :2
GC                 Initial          :3
   Degudent   Kiss           :4

شما میتوانید با استفاده از توضیحات مناسب و دقیق رنگ مورد نظر از کار را  انتظار داشته باشید و یا در فریم ورک با توضیح از نوع تراش و قالب مناسب و دقیق و با توجه به استفاده این لابراتوار از میکروسکوپ دیچ کیفیت کار خود را تضمین کنید
21
تیر1390
توسط : بني جبار