کرم کبالت های این لابراتوار را کروم های اتچ منت تشکیل میدهد و ارزش آنها درنشستن بر پلت فرم فک برای ما با نشستن روکشها برابری دارد چرا که معتقدیم کوچکترین مورد بزرگترین مشکل را بوجود خواهد آورد
خواهشمند است از ارسال کرمهای عادی خودداری فرمائید
21
تیر1390
توسط : بني جبار
تصاویر