تفاوت در سیستم کاری و ادعای دقت بالای کارهای ما را استفاده از امکانات خاصی منجر می شود که به آن می بالیم این لابراتور برای اولین بار در ایران با بهره گیری از سیستم میکروسکوپینگ در هنگام دیج، وکس-آپ و ساخت و اتمام فریمورکها که اساسی ترین و عمده ترین مراحل جهت حفظ سلامت دندان تراش خورده می باشد و برای این لابراتور از اهمیت بسزایی برخوردار است.بهره میگیرد
استفاده از چندین نوع سیستم پودر که ما را در به نتیجه رساندن و بدست آوردن یک شید رنگی مناسب و همخوان با دندان بیمار یاری میکند و اهمیت بسیاری در زیبایی دندانها و همخوانی آن با دندانهای مجاور بیمار در سیستم های فریم متال دارد.
آناتومی مناسب و شکل ظاهری که باز هم در زیبایی دندانها دخیل است و موجبات رضایت بیمار و پزشک را فراهم می سازد.

21
تیر1390
توسط : بني جبار